A SINIFI MOTOSİKLET EHLİYETİ

"A" SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN;

1. 24 yaşını doldurmuş olmanız gereklidir. Yada En az 2 yıllık A2 sınıfı ehliyetine sahip iseniz yaş şartı aranmaz.

2. A sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2 yi geçen iki tekerlekli motosiklet kullanacaklara verilir.

3. Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği

3) Son altı ayda çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.)

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin (ehliyetin) fotokopisi

B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tastikli Türkçe tercümesi

2) Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi

3) Öğrenim belgesinin noter tastikli Türkçe tercümesi

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu

5) Son altı ayda çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf istenir.

GENEL BİLGİLER:

1) Sadece Direksiyon sınavına girerler. Sınav hakları 4'tür.

2) Bu ehliyet için aranan deneyim şartı yoktur. 24 yaşını doldurmuş herkes alabilir.

3)  24 yaşını doldurmamış kişilerden en az 2 yıllık A2 sınıfı sürücü belgesi istenir.

4) Geçerlilik süresi 10 Yıldır.

5) A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlarda sürülebilinir.