EHLİYET SINIFLARI KAPSAMLARI VE EHLİYET DEĞİŞİMLERİ NASIL OLACAK

EHLİYET SINIFLARI KAPSAMLARI VE EHLİYET DEĞİŞİMLERİ NASIL OLACAK

EHLİYET SINIFLARI KAPSAMLARI VE EHLİYET DEĞİŞİMLERİ NASIL OLACAK
Tarih: 14 - Ocak - 2019

Sürücüler ehliyetlerini 01.01.2016 yılından başlamak üzere 5 yıl içinde yenileri ile değiştirmelidirler. Ehliyet değişimi için 21 TL harç ödemeleri gerekmektedir. Sürücü belgeleri değişimleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 • A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,
 • A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,
 • B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi

Olarak değiştirilir

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikaları yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilirken yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresi eklenir. Sürücü kursuna kayıt yaptırmış olanlar için de bu fıkra hükmü uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce motorlu taşıt sürücü sertifikası sahibi olanlar ile sürücü kurslarına kayıt yaptırmış olanlar için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sürücü belgesi sahibi olanlar, sürücü belgelerini belirlenen süre içerisinde değiştirinceye kadar, sahip oldukları sürücü belgesi sınıfının birinci fıkrada belirtilen karşılığı olan sınıf ile kullanılan araçları sürmeye yetkilidir.

“H” sınıfı sürücü belgeleri, engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Değiştirme işlemi sırasında sağlık raporu istenir. Engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan listeden belirlenerek kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır.

Sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için;

 • İlgililerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
 • Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
 • Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması gereklidir.

Ehliyet Sınıfları ve Kapsamları:

" M SINIFI " MOTORLU BİSİKLET (YAŞ: 16) TECRÜBE: Yok KAPSAM: Yok SÜRE: 10 YIL"

" A1 SINIFI " 125 cc'ye KADAR MOTOSİKLET (YAŞ: 16) TECRÜBE: Yok KAPSAM: Yok SÜRE: 10 YIL

" A2 SINIFI " 35 kw'yı GEÇMEYEN MOTOSİKLET (YAŞ: 18) TECRÜBE: Yok KAPSAM: M-A1 SÜRE: 10 YIL

" A SINIFI " 35 kw'yı GEÇEN MOTOSİKLET (YAŞ: 18) TECRÜBE: 2 Yıllık A2 KAPSAM: M-A1 -A2 SÜRE: 10 YIL

" B1 SINIFI " 4 TEKERLEKLİ MOTOSİKLET (YAŞ: 16) TECRÜBE: Yok KAPSAM: M SÜRE: 10 YIL

" B SINIFI " OTOMOBİL VE KAMYONET (YAŞ: 18) TECRÜBE: Yok KAPSAM: M-B1-F SÜRE: 10 YIL

" BE SINIFI " RÖMORKLU OTOMOBİL VE KAMYONET (YAŞ: 18) TECRÜBE: B sınıfı ehliyet KAPSAM: M-B-B1-F SÜRE: 10 YIL

" C1 SINIFI " 7500 kg'a KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ (YAŞ: 18) TECRÜBE: B sınıfı ehliyet KAPSAM: M-B-B1-F SÜRE: 5 YIL

" C1E SINIFI " 12000 kg'a KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ (YAŞ: 18) TECRÜBE: C1 sınıfı ehliyet KAPSAM: M-B-BE-B1-C1-F SÜRE: 5 YIL

" C SINIFI " KAMYON VE ÇEKİCİ (YAŞ: 21) TECRÜBE: B sınıfı ehliyet KAPSAM: M-B-B1-C1-F SÜRE: 5 YIL

" CE SINIFI " RÖMORKLU KAMYON VE ÇEKİCİ (YAŞ: 21) TECRÜBE: C sınıfı ehliyet KAPSAM: M-B-BE-B1-C-C1-C1E-F SÜRE: 5 YIL

" D1 SINIFI " MİNİBÜS (YAŞ: 21) TECRÜBE: B sınıfı ehliyet KAPSAM: M-B-B1-F SÜRE: 5 YIL

" D1E SINIFI " RÖMORKLU MİNİBÜS (YAŞ: 21) TECRÜBE: D1 sınıfı ehliyet KAPSAM: M-B-BE-B1-D1-F SÜRE: 5 YIL

" D SINIFI " OTOBÜS (YAŞ: 24) TECRÜBE: B sınıfı ehliyet KAPSAM: M-B-BE-B1-D1-F SÜRE: 5 YIL

" DE SINIFI " RÖMORKLU OTOBÜS (YAŞ: 24) TECRÜBE: D sınıfı ehliyet KAPSAM: M-B-BE-B1-D-D1-D1E-F SÜRE: 5 YIL

" F SINIFI " LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAŞ: 18) TECRÜBE: Yok KAPSAM: M SÜRE: 10 YIL

" G SINIFI " İŞ MAKİNESİ (YAŞ: 18) TECRÜBE: Yok KAPSAM: M SÜRE: 10 YIL